sobota 2. listopadu 2019

Terminator: Dark Fate

V jedničce Reese při výslechu uvádí, že odboj (rok 2029) prolomil poslední linii obrany strojů, přičemž zjistil, že Skynet jako poslední zoufalý pokus o zvrat poslal do minulosti (rok 1984) T-800. Následně proto stejným "strojem času" odboj poslal Reese.

Dvojka musela tuto výchozí premisi upravit/rozvést a podle (na konec nerealizovaného) původního scénáře* se to stalo takto: Okamžitě poté, co odboj zjistil, že se do minulosti vydal T-800 zabít Sarah a poslal tamtéž Reese (rok 1984), odboj odhalil, že Skynet zároveň poslal do minulosti (rok 1994 nebo 1995) prototyp T-1000 zabít přímo Johna.** Odboj proto opět obratem posílá do daného času přeprogramovaného T-800.

Podle toho, co v je v šestce řečeno (byť to není přímo ukázáno a taktéž ještě nejsou známy případné "lore" bonusy po vydání na videu), úvod filmu (rok 1998) na tuto premisi navazuje, resp. v podstatě ji kopíruje (tak jako celou plotline původních filmů), tím, že Skynet ve skutečnosti poslal v jeden okamžik mnoho různých T-800 a minimálně jednoho T-1000*** do mnoha různých časových údobí, přičemž se ovšem odboj dozvěděl pouze o dvou z nich a zareagoval na ně prostřednictvím Reese (rok 1984) a přeprogramovaného T-800 (rok 1994 nebo 1995). Tj.v rámci univerza se v případě Cameronových filmů a nyní šestky jedná o stále jeden a ten samý výchozí bod (rok 2029) a nikoliv postupné, v čase rozprostřené, posílání lidí a terminátorů v reakci na nějaké předchozí události nebo proti/akce protivníka.

*V bonusech speciální edice na dvd je uveden přepis kompletní původní verze scénáře, která se nakonec z finančních a dramaturgických důvodů nerealizovala, v němž je podstatně rozšířen začátek filmu, odehrávající se v budoucnosti. Původně měl film začínat spektakulární sekvencí, kterou jsem uvedl výše, tj. odboj prorazil poslední obrannou linii strojů a vpadl do centra Skynetu, kde objevil stroj času a záznamy o jeho použití, načež zpět časem posílá Reese a následně T-800. Jelikož se jednalo o produkčně nákladnou a dramaturgicky nadbytečnou část děje, nakonec byla celá sekvence vypuštěna a ve filmu zůstal jen vysvětlující monolog Sarah a krátký záběr na dospělého Johna v budoucnosti.

**Při výslechu Reese zmiňuje, že cestu časem může uskutečnit pouze živá tkáň a T-800 se do minulosti dokázal dostat díky tomu, že má živou tkáň na endoskeletonu. Načež jsme se ve dvojce dozvěděli, že se do minulosti tímtéž strojem času poslal T-1000 z tekutého kovu, tj. bez živé tkáně:-):-):-) Nicméně toto lze "vysvětlit" tím, že jak sám Reese uvádí, technickému řešení cestování časem příliš nerozumí, tedy tato informace nebyla nikdy pravdivá, nebo způsob, jakým Skynet poslal T-1000 strojem času zpět, se odboji nepodařilo zjistit minimálně do jeho odchodu do minulosti.

***Dle zmíněných bonusů je T-1000 prototyp (což zaznělo i ve filmu), který je extrémně náročný na prostředky a výrobu i na poměry Skynetu, tudíž pravděpodobně existoval pouze v jednom exempláři. V rámci universa tak dává smysl, že Skynet do minulosti poslal hromadu T-800 "všude možně", zatímco jednoho a možná jediného T-1000 poslal do místa a času, ve kterých byla nejvyšší pravděpodobnost úspěchu mise. Tomu odpovídá i skutečnost, že T-X ze trojky a Rev-9 ze šestky, kteří z T-1000 vycházejí, už patří do alternativních verzí budoucnosti, tj. T-1000 v podobě, jakou známe ze dvojky, se již neobjevil nikde jinde (protože jediný exemplář byl zničen).