neděle 5. března 2023

The Last Of Us - Left Behind (Sezóna 1 - Epizoda 7) 8/10

V rámci série představuje sedmá epizoda další dojemnou love story v post-apokalyptických kulisách, která souvisí s hlavní dějovou linkou, tj. strastiplným putováním Joela a Ellie za nejistou nadějí na záchranu zbytků lidské populace a do značné míry také za naplněním svých vlastních osudů, pouze okrajově a bez které by se série bez větších problémů zajisté obešla. Jedná se tak víceméně o další, na první pohled nadbytečný, retrospektivní filler, ovšem oproti podobně koncipované třetí epizodě, která skutečně žádné zásadní a pro divákovu orientaci v příběhu potřebné nové informace nepřinesla, je na tom sedmá epizoda trochu jinak, protože jednak odhaluje jistý charakterový rys Ellie a jednak poskytuje divákům příležitost nahlédnout na některé podstatné události z její nedávné minulosti.  

Konečně totiž došlo na představení příběhu z neméně zdařilého herního dodatku Left Behind, který předchází událostem z vlastní hry a věnuje se skutečnostem, které v konečném důsledku vedly k napadení a následnému nakažení Ellie a ještě o něco později k setkání Ellie se zástupci odboje a nakonec se samotným Joelem a Tess. Současně právě v herním dodatku došlo ze strany tvůrců k odhalení náklonosti Elie ke stejnému pohlaví, v tomto případě zosobněné postavou Riley (což později v parádním herním pokračování nabylo na významu a stalo se součástí narativu), ne jinak je tomu i zde. 

Jak se dalo předem předpokládat s ohledem na adaptaci herního dodatku, sedmá epizoda je znovu velice komorní záležitostí jak co do počtu vystupujících postav, tak počtu navštívených míst a celkového produkčního měřítka. Prakticky celý děj se po vzoru herní předlohy odehrává na ploše jedné, byť rozlehlejší, lokace a totiž opuštěného nákupního střediska a po celou dobu sleduje osudy pouze dvojice postav a to konkrétně Ellie a Riley. Samotné prostředí nákupního střediska je vykresleno skvěle atmosféricky a svůj herní předobraz zdařile napodobuje. Nová herecká posila v podobě Reid je pro Ramsey více než důstojnou spoluhráčkou a v roli Riley vystupuje naprosto přirozeně. Ramsey a Reid mají mezi sebou slušnou vzájemnou chemii a i díky tomu je nevyřčené, ale o to silnější, citové pouto mezi oběma postavami z jejich strany podáno citlivě a uvěřitelně.

V podstatných ohledech jde opět o poměrně věrnou adaptaci událostí z herní předlohy, přesto i zde dochází ze strany tvůrců k určitým kreativním změnám, přičemž některé z nich jsou chvályhodné, nebo alespoň pochopitelné a některé jsou naopak nadbytečné, respektive rozporuplné. K těm povedeným posunům rozhodně patří chytré provázání příběhu z herního dodatku, odehrávajícího se v minulosti, s aktuálně probíhajícím dějem ze hry, což v závěru dílu kulminuje působivou sekvencí, ve které se zrcadlí psychologické rozpoložení Ellie z doby, kdy došlo k jejímu nakažení, s přítomností, ve které se v podobné situaci na hraně života a smrti ocitá Joel. 

Dále tady Riley dostává oproti svému hernímu předobrazu další pochopitelný důvod, proč se hodlá přidat k odboji (přidělená práce v kanalizaci) a současně dojde k logickému vysvětlení přítomnosti Riley v nákupním středisku a související příčiny konání rozlučky mezi Ellie a Riley právě tam (odbojem přidělené stanoviště namísto náhodného místa setkání). Scéna rozhovoru Ellie s velitelem školského zařízení v úvodu dílu ukazuje zástupce zdejších represivních složek, které se utvořily z bývalého státního aparátu, v pozitivním světle, což znovu pěkně ilustruje fakt, že v tomto fikčním světě je potřeba rozlišovat dobro a zlo vždy na úrovni jednotlivce, nehledě na frakci, ke které přísluší.

Ne všechny tvůrčí rozhodnutí v sedmé epizodě jsou ovšem hodné pochvaly. Výtky z předchozích dílů bohužel nadále přetrvávají i zde a naději na zlepšení tak lze vkládat snad jen do samotného finále série. Žádný následný střet s přeživšími, se kterými se Joel a Ellie setkali na univerzitě v předchozím díle, v současnosti a totéž se týká rovněž střetu s hordou nakažených v nákupním středisku v rámci retrospektivní sekvence. Žádný průzkum prostředí, přičemž tento aspekt hry je, s čestnou výjimkou druhé epizody, v celé sérii trestuhodně nevyužitý. Akce je i tentokrát naprosto upozaděna a přítomna prakticky jen do takové nutné míry, aby se děj pohnul vpřed ve shodě s herní předlohou.

Celá dějová linka hledání zásob s cílem zachránit Joelovi život ze strany Ellie v nákupním středisku, známá z herního dodatku, která Ellie připomene její předchozí pobyt na obdobném místě a prožité události tamtéž s Riley, je tady úplně vypuštěna a nahrazena myšlenkou neztrácet naději a bojovat až do konce, která v závěru sedmé epizody propojuje retrospektivní scénu Ellie a Riley, zvažující po svém nakažení další postup a scénu ze současnosti, ve které se Ellie rozhodne neopustit zraněného Joela a neponechat ho tak napospas smrti, tak jako se to v minulosti stalo Riley a Ellie samotné. K hernímu dodatku se tvůrci v sérii pravděpodobně již nevrátí a finální osud Riley tak zůstane divákům utajen.

Celkově pokračuje sedmá epizoda v nastoleném trendu kvalitativně nadstandardní podívané, ve které naštěstí stále nechybějí skvěle podané scény (lyrický moment na kolotoči, pomalá kamerová jízda, odhalující právě se probudivšího nakaženého, ukrytého v útrobách nákupního střediska, taneční moment na prodejním pultě a samozřejmě osudový souboj s nakaženým) a další příjemné pomrknutí na fanoušky herní předlohy, respektive herního dodatku (štěrkání ruční svítilnou, ve které dochází baterie, nebo předělávka popového hitu, znějící ve scéně sblížení Ellie a Riley). Nicméně série pomalu spěje ke svému konci a bylo by tak záhodno v příštím díle, po stránce akce, opět trochu přitlačit na pilu.