středa 7. června 2023

The Last Duel: A True Story Of Crime Scandal And Trial By Combat 9/10

Předloha Erica Jagera ke stejnojmennému Scottovu filmu z 2021, spadající pod literaturu faktu, vyšla loni poprvé v českém překladu, což mi v té době trestuhodně uniklo. Na knihu jsem narazil úplnou náhodou až nyní a jelikož mě film přímo nadchnul, dlouho jsem neváhal a svou domácí bibliotéku rozšířil o další tematický kousek. A dobře jsem udělal, protože kniha je stejně strhující jako její filmové zpracování. Pokud se pomine akcentování feministické linky a narativní styl složený z různých úhlů pohledu na tutéž věc (po čemž v knize není ani památky), překvapilo mě, jak věrně se v ostatních historických/společenských ohledech film drží předlohy.

V knize je celkem pochopitelně mnohem větší prostor jít v jednotlivostech do většího detailu než ve filmu (zvláště v popisu samotného soudního jednání, kterému se v adaptaci nedostalo příliš velké pozornosti) a jelikož se Scott prozatím spokojil pouze s kinoverzí (snad ne nadobro), lze na knihu pohlížet jako na jistou obdobu prodloužené/režisérské verze, protože zaplňuje spousty prázdných míst v příběhu (důkladnější vylíčení charakterů a postranních motivů všech aktérů sporu a jejich vzájemných vztahů, události před a po osudovém střetu, atd.) a celou kauzu zasazuje do širšího kontextu (tehdejší politická situace, zvyky a právo, ceremoniální náležitosti, atd.), plus přidává dobové hodnocení toho, zda se předmětné znásilnění skutečně událo (a případně kdo jej spáchal).

Jediná drobná výtka za mě spočívá v tom, že dobové prameny pochopitelně nepokrývají celý případ od začátku do konce a aby autor přednesl čtenářům ucelený příběh, byl nucen v určitých částech knihy použít básnickou licenci, což ne vždy je na první pohled poznat (vzhledem k tomu, že některé skutečné události se dochovaly v překvapivě podrobném záznamu) a čtenář tak musí až zpětně z poznámek na konci knihy zjišťovat, co se skutečně stalo a co ne (nějaké odlišení přímo v samotném textu - třeba kurzívou - bych ocenil). Jinak ale jde o vynikající záležitost hodnou jednoznačného doporučení všem fanouškům historie (a samozřejmě Scottovy adaptace):-).